Regulamin Serwisu komputerów Sprawdź!

Serwis komputerów – regulamin i warunki serwisowania sprzętu komputerowego i urządzeń elektronicznych

W poniższym regulaminie serwis komputerów określa zasady przyjmowania, serwisowania, napraw i wydawania sprzętu komputerowego.  

 

 • W chwili przyjęcia sprzętu zostaje wystawione zgłoszenie przez serwis komputerów. Otrzymuje je osoba oddająca sprzęt do serwisu. Oryginał tego zgłoszenia jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu.
 • Serwis nie odpowiada za ewentualne skutki, które wynikną ze zgubienia lub zniszczenia druku zgłoszenia przez Klienta.serwis komputerów
 • Serwis komputerowy dokonuje sprawdzenia sprzętu przyjętego tylko pod kątem usterki jaka została zgłoszona serwisantowi.
 • Serwis komputerów nie odpowiada za utratę danych która może wystąpić podczas wykonywania naprawy.
 • Rezygnując z naprawy Klient pokrywa koszty przeprowadzenia diagnozy sprzętu komputerowego w wysokości 50 zł.
 • W przypadku wykonania naprawy, na którą zgodę wyraża każdorazowo Klient, przez serwis wyżej wymienioną opłatą Klient nie będzie obciążony.
 • Koszt ekspertyzy pisemnej wykonanej przez serwis komputerowy jest wyceniany od 50 zł.
 • Serwis komputerów udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę komputerową oraz wymienione części zamienne.
 • Na sprzedawane nowe podzespoły, akcesoria oraz części komputerowe, serwis komputerowy udziela 2-letniej gwarancji.
 • Warunkiem uznania reklamacji przez serwis jest dostarczenie oryginału otrzymanej gwarancji lub dowodu sprzedaży.
 • Usunięcie naklejek lub plomb serwisowych z serwisowanych urządzeń powoduje utratę gwarancji.
 • Po upływie 60 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy serwisowej, w przypadku nieodebrania sprzętu, zostanie naliczana opłata w wysokości 10 zł za każdy dzień przechowywania sprzętu komputerowego.
 • Sprzęt pozostawiony  w serwisie komputerowym powinien być odebrany przez Klienta w ciągu 6 miesięcy. Sprzęt nie odebrany w tym czasie z serwisu ulega likwidacji.
 • Serwis komputerowy zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin sprzętu bez obecności klienta.

Gwarancje jakich udziela serwis komputerów:

 

 • Na każdą usługę udzielamy: 3-miesięcznej gwarancji.
 • Na sprzęt używany gwarancja wynosi 3 -12 miesięcy.
 • Na sprzęt nowy udzielamy gwarancji 12 – 24 miesięcy.

Przydatne druki

Oświadczenie o zgubieniu paragonu

Oświadczenie o zgubieniu paragonu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Odstąpienie od umowy

Zapraszamy do serwisu komputerowego

Drodzy klienci, serwis i sklep jest czynny od pon. do pt. od 9 do 17. W SOBOTY jest NIECZYNNY. Pozdrawiamy Kontakt z Nami